Mga likha na pagsasalarawan ng ibat-ibang imahinasyon na
 makatotohanan at representational na sining
na dulot ng aking pag-iisip na binubuo ng mga hindi tunay,
hindi kapani-paniwala, palaisipan, pabago-bagong pangarap at mga paligid ng hindi nakikita pwersa at misteryo ng buhay.
Sa pagmamasid ng tunay na buhay at imahinasyon
kapangyarihan ay nag bibigay ng kapanganakan sa pantasiya ng aking gawa.